1.Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

2.Administratorem danych osobowych jest Success Insights Central & Eastern Europe.

3.Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub niekorzystania z naszego serwisu.

4.Podczas kontaktowania się z biurem Success Insights zbierane są podstawowe dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mailowy i nr telefonu. Dane te wykorzystywane są do umożliwienia kontaktu z Tobą.

5.Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych z naszego rejestru. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego lub prześlij e-mail pod adres
biuro.polska@successinsights-cee.eu.

6.Żadnych danych nie udostępnimy osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

7.Jeżeli nasza strona wymaga podania wrażliwych informacji takich jak numer karty kredytowej tego typu informacje są szyfrowane i chronione dzięki użyciu bezpiecznego połączenia wykorzystującego SSL (secure socket layer).

8.Ochrona prywatności najmłodszych jest szczególnie ważna. Z tego powodu na naszych stronach nigdy nie prosimy ani nie przechowujemy informacji o osobach poniżej 13 roku życia i żadna część naszych stron nie jest zaprojektowana tak, żeby przyciągać uwagę kogokolwiek poniżej 13 roku życia.

9.Nie używamy narzędzia cookies.

10.Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
POLITYKA PRYWATNOŚCI SUCCESS INSIGHTS CEE
Home
Success Insights Polska,    Tel. 605 62 63 82,   Skype ID: successinsights.pl,   biuro.polska@successinsights-cee.eu
© TTI Ltd., Success Insights Inc., Success Insights CEE Inc. 2007- 2012 / Polityka Prywatności