TTI Success Insights International działa na rynku od ponad 30 lat, obecnie narzędzia TTI Success Insights są dostępne w 90 krajach i w 40 językach, na rynku polskim od 1993 roku.

TTI Success Insights pomaga organizacjom na całym świecie najpełniej wykorzystywać potencjał i kreatywność pracowników i wspiera menadżerów zapewniając im profesjonalne narzędzie służące do oceny środowiska, w którym pracują. Narzędzia Success Insights opierają się na systemie diagnozy rozwoju potencjału pracowników, którzy mierzy ludzkie zachowania i emocje, motywacje, postawy, wartości, kompetencje, umiejętności sprzedaży, EQ oraz inne czynniki.

Czemu służą analizy i raporty TTI Success Insights?

Każdy menadżer czy specjalista ds. HR dąży do tego, żeby pracownicy w jego firmie byli możliwie jak najbardziej wydajni, aktywni i kreatywni. W tym celu konieczne jest nie tylko odpowiednie dobranie pracownika do stanowiska, nieustanne rozwijanie jego kompetencji oraz wykorzystanie potencjału. Konieczne jest również odpowiednie zmotywowanie pracownika oraz efektywna komunikacja.

Raporty TTI Success Insights dostarczają wszystkich tych informacji, dzięki czemu zarówno rekrutacja nowych pracowników, jak i zarządzanie talentami w firmie stają się proste i zrozumiałe.

Dlaczego TTI Success Insights?

Dzięki dokładnej analizie wymagań stanowiska pracy, indywidualnych predyspozycji pracownika, skutecznych sposobów komunikacji i motywatorów możliwa jest maksymalizacja korzyści wynikających z odpowiedniego dopasowania pracownika do rodzaju wykonywanej pracy. Pracodawca może być pewny, że odpowiednio motywując swoich pracowników oraz wykorzystując efektywne sposoby komunikacji z nimi, zwiększy ich wydajność. Zadowolony pracownik, dobrze czujący się w swoim środowisku pracy będzie podchodził do swoich obowiązków z większym zaangażowaniem i entuzjazmem.

Analizy TTI Success Insights pozwalają zbudować strategię rozwoju przedsiębiorstwa, określić jego możliwości oraz kierunek działań w przyszłości.

Home
TTI Success Insights Polska,    Tel. 605 62 63 82,   Skype ID: successinsights.pl,   biuro.polska@successinsights-cee.eu
© TTI Success Insights CEE Llc. 2007- 2013 / Polityka Prywatności